Sælen

Liten låve fra siden

Hvor eksakt er dette?