Sælen

Velkommen til Sælensamlingen

Denne siden er laget av Tarje Sælen Lavik for å registrere data på alle bildene og dokumentene i familiens eie. Reidun Sælen har tatt vare på veldig mye material fra Vaksdal.

For den som er interessert i sånt, så er løsningen laget med Sanity.io og en Static Site Generator (SSG). Datamodellen er i stor grad inspirert av CIDOC-CRM, det vil si, kanskje mer linked.art og (...arg kommer ikke på hvilken organisasjon).